Learning how to learn is the most important thing to do in a world of total change (Reuven Feuerstein)

Methode Feuerstein: Belief in your fellow man makes you not accept that this individual is lost, that he will never change.

Soms gaat leren niet vanzelf. De leerkracht zet zich enorm in, thuis wordt er geoefend maar het kwartje wil maar niet vallen.

Dit inspireerde mij om de opleiding tot mediator en instrumental enrichment teacher te volgen bij StiBCO in Bodegraven.

StiBCO verzorgt opleidingen met betrekking tot Mediërend Leren® voor o.a. leerkrachten en ouders die zich willen verdiepen in de begeleiding van die kinderen bij wie de ontwikkeling niet automatisch verloopt.

Als Instrumental Enrichment Teacher en mediator binnen de methode Feuerstein, is het mijn taak het leervermogen te bevorderen en ervan uit te gaan dat elk kind een onbeperkt leervermogen kent en het recht heeft zich te ontwikkelen.

Het leervermogen (zowel cognitief, praktisch als sociaal emotioneel) ontwikkelt zich op het moment dat een kind gaat begrijpen en voelen hoe en waarom het leert en zo de beschikking krijgt over cognitief gereedschap dat hem leert te leren.

Het programma is gebaseerd op o.a. de ideeën van Professor Feuerstein (Een onwrikbaar geloof in de veranderbaarheid van de mens.), Vygotsky, Piaget en Pnina Klein. Door het aanbieden van dit programma worden jij en jouw kind toegerust met denk strategieën waardoor je kind in staat wordt gesteld meer profijt te trekken uit de huidige en toekomstige leerervaringen.

Kinderen gaan beseffen dat ze wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leerproces. Naar school gaan, wordt dan een stuk leuker.

Zo wordt kennis een eigenschap die ook buiten school belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind op alle gebieden waarin je gedurende het leven moet functioneren.

Uiteraard heeft deze begeleiding grote invloed op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en de motivatie van je kind, waardoor je, als ouder, je kind ook steeds meer durft los te laten.

 
 
Smiley face

Loop jij nog met iets rond?

Contact

Bureau Prilabori
De Wulp 8
8862 LM Harlingen

T : 06-39224024

M: gretastienstra@gmail.com